NASZ WOLONTARIAT

NASZ WOLONTARIAT

W związku z ograniczeniami sanitarnymi zostaliśmy pozbawieni możliwości realizacji wolontariatu w dotychczasowej formie. Nawiązaliśmy współpracę z TOZ Świdnica. Szefowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami poprosiła nas o opiekę, socjalizację i przygotowanie do adopcji...