Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiot realizacji zamówienia: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO l-1 DO KOTŁÓW CO NA POTRZEBY ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W ŚWIDNICY wg normy PN-67 c-96024:2011P . Znak sprawy...

Przetarg nieograniczony – dostawa oleju opałowego 2018

Ogłoszenie nr 645104-N-2018 z dnia 2018-11-07   Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na : DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO KOTŁÓW CO w sezonie 2018/2019 w ilości ok 120 000 litrów Ogłoszenie nr r...