„Żeby zmieniło się nasze życie,
musimy najpierw zmienić samych siebie.”

Praca

Strażnik w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy

Wymiar czasu pracy –pełny Rodzaj umowy o pracę –umowa na czas określony System pracy –praca w ruchu ciągłym   Wymagania niezbędne: Posiadanie obywatelstwa polskiego, Ukończone 25 lat, min. 5 lat stażu pracy Wykształcenie minimum średnie, Dobra sprawność fizyczna i psychiczna, Odporność na stres, Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub …

Strażnik w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy Read More »