Reportaż

Reportaż

11 listopada 2019 roku to 101 rocznica odzyskania Niepodległości. Nasi wychowankowie Patryk H., Patryk B. oraz Eryk G. uczestniczyli, jako przedstawiciele macierzystych szkół, w uroczystościach organizowanych przez władze miasta Świdnica. Uczestniczyliśmy we mszy...
Święto Zmarłych

Święto Zmarłych

1 listopada to zawsze jest niezwykły dzień oraz takie święto, które zmusza do zadumy i refleksji. W tym roku również wyszliśmy z wychowawcą na cmentarz świdnicki, by uporządkować zaniedbane groby. Również przyszliśmy na grób byłego pracownika zakładu, którego znaliśmy...
Certyfikat Ukończenia Kursu

Certyfikat Ukończenia Kursu

Pracownicy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy ukończyli teoretyczne szkolenie z zakresu podstawowego kursu PROFILAKTYKI ZDROWIA...
Wycieczki w hostelu

Wycieczki w hostelu

Dwa dni wolne od nauki szkolnej, 11 i 12 listopada 2018 roku, to czas zarówno odpoczynku, ale i świętowania 100 lecia Niepodległości. Wspólnie z wychowawcą, wychowankowie grupy hostelowej Patryk H. I Eryk G., ustalili sposób spędzenia tych dwóch dni. 11 listopada...
Program „DLA CIEBIE, DLA MNIE”

Program „DLA CIEBIE, DLA MNIE”

Wychowankowie grupy hostelowej, 10 listopada 2018 roku, wspólnie w psychologiem panem Ryszardem W. oraz wychowawcą Arkadiuszem T. wyjechali do Świebodzic do Domu Pomocy Społecznej, aby pomóc w jesiennych porządkach, spotkać się z podopiecznymi sióstr zakonnych oraz...