21.03.209 OGRODZENIE TERENÓW WARSZTATÓW ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH,
Z SIATKI POWLEKANEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZABEZPIECZAJACYMI – CZĘŚĆ LEWA

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2, 58-100 Świdnica, informuje,
że zamierza zlecić do wykonania szereg prac remontowo – konserwacyjnych na obiektach zakładu. W związku
z powyższym zapraszam Państwa do przeprowadzenia wizji lokalnej, zapoznania się z zakresem prac i złożenia
oferty na ich realizację.

 

W załączeniu formularz ofertowy na przeprowadzenie roboty budowlanej – Ogrodzenie terenu warsztatów Zakładu
Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, z siatki powlekanej wraz z elementami zabezpieczającymi – część lewa 
Termin wizji lokalnej i omówienia zakresu prac do uzgodnienia z Kierownikiem Administracyjno – Gospodarczym
Kingą Jusiewicz – Nowicką, tel. 789 234 381 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Formularz ofertowy można pobrać poniżej