14.11.18 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK

 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1-2
informuje, że zamierza zakupić tusze i tonery na potrzeby zakładu. Zapraszam
do złożenia oferty na ich realizację, na załączonym formularzu.
Formularz ofertowy można pobrać poniżej